GDPR
More

Välkommen till vår sida!Den 25 maj 2018 ersatte GDPR den gamla Svenska Personuppgiftslagen PUL

Den nya lagen innebär att ni som kund har rätt att veta vilka personuppgifter vi har på er och hur vi hanterar er data.
Era uppgifter kan vara namn, adress, telefonnummer, person-och organisationsnummer, e-postadress, order-,faktura- och betalningshistorik och konto/bankgironummer.
Det är uppgifter vi fått av er vid registrering av er som kund hos oss.
I samband med det godkänner ni att vi lagrar och använder era uppgifter i vår verksamhet för att kunna fullgöra vårt samarbete med er och ert företag.

Anledningen till att era uppgifter finns i vårt affärssystem är:
- För att kunna fullgöra vårt samarbete med er och ert företag
- För att kunna kontakta er.
- För att kunna skicka fakturor.

Inga personuppgifter säljs vidare till tredje part. Däremot är vi skyldiga att göra dem tillgängliga för myndigheter eller redovisningsbyrån.
Vi lagrar era uppgifter i 7 år för att uppfylla bokföringslagens krav. Ni kan dock begära att när som helst bli raderad från vårt affärssystem.
Om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga kan ni när som helst begära att informationen skall rättas.
Begäran om registerutdrag, information, borttagning eller rättning av felaktigheter om de lagrade uppgifterna ska skickas till oss via post eller mail.

Kontakt
0736 270 582