RUT - avdraget
More

Välkommen till vår sida!Höjt rutavdrag för personer under 65 år

Riksdagen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

Personer över 65 år har precis som tidigare rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

Som tidigare är rot- och rutavdraget sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år.

Skattereduktionen görs direkt på fakturan från Irma Städservice, som sedan begär pengarna från Skatteverket.

Skatteupplysningen på telefonnummer: 0771-56 75 67 - kan upplysa dig om hur mycket av skattereduktionen du har utnyttjat.

På skatteverkets hemsida finner du mer om lagar och regler www.skatteverket.se

Kontakt
0736 270 582